Kraków

město králů …
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków
 • KrakówKraków

Kraków

Na jihu Polska se rozkládá jedno z nejpřitažlivějších a turisticky nejvyhledávanějších evropských měst. Kraków oplývá obrovským množstvím historických a architektonických památek, které jsou z větší části soustředěny v jeho historickém jádru. Díky nim bylo město v roce 1978 zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kraków je druhé největší město v zemi za Lodží. Město Kraków je považováno za hlavní centrum kultury v Polsku. Kraków je jedním z nejkrásnějších a nejúchvatnějších měst v zemi, dále je také jedním z nejdůležitějších turistických, kulturních a historických center v Evropě. Ročně město navštíví 3-4 miliony turistů. Nachází se tu na 6000 historických objektů.

Ubytování Kraków


Kraków – Turistické zajímavosti

Většina památek se nachází v historickém centru, které bylo v roce 1978 zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na Wawelském návrší naleznete královský hrad, katedrálu a Dračí jámu. Na krakovském rynku se nalézá kostel sv. Vojtěcha, radniční věž, Mariánský kostel a tržnice Sukiennice. V bývalé židovské čtvrti Kazimierz se nachází synagoga Tempel, synagoga Wolfa Kociana z roku 1620, a Stará synagoga. Dále můžete ve městě navštívit kostel sv. Františka, Floriánskou bránu, městské opevnění Barbakan, kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Floriána a spoustu dalších pamětihodností, kterých je tu, jak již bylo zmíněno, více než 6000. Ve městě jsou také umělá návrší, a to kopiec Kościuszkova a kopiec Kraka (Krakówa mohyla). Nejkrásnější parky v Krakówe jsou parky Planty a Błonia. Ve městě můžete navštívit celkem 28 muzeí. Mezi nejznámější muzea patří Národní muzeum, kde jsou uchovány početné sbírky polského a světového malířství, a Muzeum polského letectví. Mezi oblíbené cíle patří zoologická zahrada a botanická zahrada. Velkým lákadlem je i Aquapark Kraków - největší aquapark v Polsku.

Kraków – Historie

Historie města Kraków sahá do 10. století. První písemná zmínka se objevila v roce 966. V roce 999 se Kraków stal součástí polského státu Boleslava Chrabrého. Roku 1000 zde bylo založeno biskupství. Od roku 1038, za vlády Kazimíra I., byl Kraków hlavním městem Polska. Tím byl až do roku 1596. Od roku 1846 bylo město součástí Rakouské monarchie a od roku 1867 součástí nově vzniklého Rakousko - Uherska. Od roku 1918 patřil Kraków opět Polsku. 2. světovou válku přečkalo město bez úhony a stalo se tak jediným velkým městem v Polsku, které nebylo zničeno.Kraków – turistika

V Krakówě máte na výběr z mnoha vynikajících hotelů nabízejících lázeňské služby a ozdravné či kosmetické balíčky. Polská lázeňská střediska a hotely využívají při svých léčebných a regeneračních kúrách také osvědčených klimatických účinků, za inspiraci slouží vždy příroda.

Památky Krakówa

Kraków má mnoho gotických a barokních kostelů, v bývalé židovské čtvrti se i dnes nacházejí synagogy a velké množství sakrálních staveb.

Okolo celého Krakówa se táhne opevnění spolu s parkem. Dříve vysoké hradby se zachovaly spolu s Floriánskou bránou pouze z malé části. Touto bránou začíná Královská cesta vedoucí přes Rynek Glovny na hrad Wawel.

Hrad Wawel se nachází na vrchu Wawel nad řekou Visla. Je to především komplex hradních budov, katedrály a královské zahrady.

Wawelská katedrála vždy sloužila jako korunovační místo polských králů. Jsou zde hrobky členů polských královských rodin, biskupů a svatých. V hlavní lodi je mauzoleum sv. Stanislava. Ten je patronem Polska. Rovněž se ve věži nachází největší polský zvon Zikmund.

Dračí jeskyně (Smocza Jama) je poutním místem a kuriozitou kopce Wawel. Váže se k ní legenda o sedmihlavém drakovi, který zotročoval celé město. Dračí jeskyně se sochou draka je k vidění pod kopcem Wawel jako jedna z turistických zajímavostí Krakova.

Hlavní náměstí (Rynek Główny) je třetím největším náměstím v Evropě. Všechny uličky centra Krakówa se sbíhají právě sem. Okolí náměstí je protkáno uličkami plnými obchodů, restaurací či cukráren.

Ubytování Kraków
Další ubytování Kraków