Lázně Vráž

jsme tu pro Vás a Vaše zdraví…
 • Lázně VrážLázně Vráž
 • Lázně VrážLázně Vráž
 • Lázně VrážLázně Vráž
 • Lázně VrážLázně Vráž
 • Lázně VrážLázně Vráž
 • Lázně VrážLázně Vráž
 • Lázně VrážLázně Vráž
 • Lázně VrážLázně Vráž
 • Lázně VrážLázně Vráž
 • Lázně VrážLázně Vráž
 • Lázně VrážLázně Vráž
 • Lázně VrážLázně Vráž

Lázně Vráž

Lázně Vráž leží 10 km od města Písku v nádherném prostředí lesnaté krajiny v údolí řeky Otavy. Základem pro poskytování lázeňské péče se stala budova zámku postaveného v roce 1875 v novogotickém slohu českým šlechtickým rodem Lobkowiczů, který zde měl až do roku 1926 svou letní rezidenci. Lázně Vráž mají zámek a přistavěné léčebné a ubytovací pavilony, které jsou obklopeny zelení, jimž dominují anglický park a les, což návštěvníkům lázní poskytuje dostatečné soukromí a klid. Lázně Vráž jsou tvořeny třemi budovami, které jsou vzájemně propojeny a tvoří jednotný celek. Pacienti mají všechny aktivity – stravování, léčbu i ubytování „pod jednou střechou“ a vše snadno dostupné. Zámek i anglický park jsou kulturní památkou, a to významně napomáhá k zachování původního krajinného rázu a nedotčenosti území před necitlivými zásahy lidské činnosti při rozvoji krajiny.

Ubytování Lázně Vráž


Lázně Vráž – Historie

První osídlení Vráže lze datovat již do období 1500 až 1000 př. n. l., tzv. lidem mohylovým, o čemž svědčí četné archeologické nálezy – kosterní pozůstatky, hroby s výskytem bronzových náramků, nálezy popelnic, zbytků keramiky apod. Výklad původu názvu Vráž má téměř tajemný nádech. Vedle názorů, že jde o místa ležící v proláklině (výmolu nebo rokli) nebo lesnaté hornaté krajině, se objevují badatelská zjištění, že jde o místa, kde se čarovalo a prováděly pověrečné praktiky a konaly staroslovanské náboženské obřady (slovo vražiti ve staroslovanských jazycích znamenalo totéž, co čarovati).

Osada Vráž, jako součást rozsáhlého území táhnoucího se od Písku až k Milínu a nazývaného „království“, byla založena v období německé kolonizace v první polovině 13. Století. První písemnou zmínku o Vráži najdeme v podvržené listině krále Rudolfa Habsburského ze dne 4.7.1307, jíž bylo královské panství zvíkovské zastaveno od české koruny do užívání největšímu jihočeskému feudálovi Jindřichu z Rožmberka.

Historie lázeňství je spojena se jménem profesora Vítka, který měl zásadní podíl na vzniku klimatických a rehabilitačních lázní v 30. letech 20. Století. V současné době jsou Lázně Vráž provozovány společností, která je nestátním zdravotnickým zařízením. V lázeňském zařízení je poskytována komplexní a příspěvková péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Lázně Vráž se specializují na léčení nervových onemocnění, poruch pohybového aparátu, poúrazových a pooperačních stavů, rehabilitaci pacientů po amputaci a celkovou rekondici.

Lázně Vráž - Lázeňství a relaxace…

Lázně Vráž nabízejí všem svým návštěvníkům komfort a pohodlí. Všechny tři hlavní lázeňské budovy (zámek, Jubilejní a léčebný pavilon) jsou navzájem bezbariérově propojeny proskleným zastřešeným a vytápěným koridorem.

Hlavní léčebnou metodou jsou slatinné zábaly, dále pak bylinné, vířivé či perličkové koupele, suché uhličité koupele, vířivé lázně horních a dolních končetin, elektroléčebné a světloléčebné procedury, magnetoterapie, pohybové terapie, masáže, parafínové zábaly, kryoterapie, inhalace, oxygenoterapie, plynové injekce.Lázně Vráž - Léčení a procedury

Klasická masáž, Přístrojová lymfodrenáž, Reflexní terapie chodidel, Reflexní masáž, Podvodní masáž, Vibrační masáž chodidel, Rašelinové zábaly a obklady, Perličková koupel celková, Vířivá koupel částečná, Vířivá koupel celková, Léčebná koupel s přísadou, Léčebná bylinná koupel, Střídavá nožní koupel, Interdyn, Magnetoterapie, Diadynamické proudy, Ultrazvuk, Čtyřkomorová galvanická lázeň, Galvanické proudy, Krátkovlnná diatermie, Plynové injekce, Inhalace, Kyslíková terapie, Suchá uhličitá koupel (plynová obálka), Solux, Parní bylinná lázeň Baobab, Parafín, Kryoterapie, Floating, Solárium, Rolletic, Rašelinová pleťová maska, Čokoládový zábal, Medová masáž, Medový detoxikační zábal, Skořicový zábal, Sauna-bazén, Myostimulátor, Fitness, Masáž lávovými kameny, Zázrak zvaný rašelina, Cvičení ve vodě, Baňkovací masáž, Nordic Walking, Suchá uhličitá koupel, Havajská masáž Lomi Lomi, Obličejová masáž.

Kompletní přehled lázeňských procedur Lázně Vráž s popisem naleznete na stránce Lázeňské procedury

Lázně Vráž - Přírodní léčivé zdroje

Jako přírodní léčivý zdroj se využívá peloid z PLZ Jezero. Ložisko peloidu se nachází nedaleko lázeňského místa a jedná se o rašelinu přechodovou prostou, která je z balneotechnického hlediska vhodná pro přípravu kvalitních zábalových směsí.

Lázně Vráž - Léčebné indikace

Nemoci pohybového ústrojí, nemoci nervové.

Lázně Vráž - Volný čas…

Lázně Vráž nabízejí pro volný čas vnitřní i venkovní bazén, saunu, solárium, půjčovnu kol, tenisové kurty, kuželník v parku, fitness, stolní tenis, kosmetiku, pedikúru, manikúru, kadeřníka a wifi připojení zdarma. V zámecké kapli se pravidelně pořádají koncertní vystoupení.

Lázně Vráž - Výlety do okolí…

Okolními hlubokými lesy, které navazují na zámecký park a lázeňský areál, vede mnoho vycházkových okruhů a cyklostezek. V blízkém okolí lázní můžete navštívit celou řadu významných památek …

Orlík - Hrad, původně královský (první písemné zmínky z roku 1253), přešel do rukou české šlechty za panování Karla IV. Od té doby se na hradě vystřídala celá řada šlechtických rodů (např. Zmrzlíci ze Svojšína, Švamberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové). V průběhu staletí byl hrad postupně přestavován a zvyšován. Poslední přestavba byla realizována Schwarzenbergy v polovině 19. stol. v stylu novogotickém. Roku 1948 hrad a panství znárodněno, 1942 v rámci restitucí navráceno Karlu VII. Schwarzenbergovi.

Hrad Zvíkov - Hrad Zvíkov je nejznámější raně gotický hrad v Čechách. Nachází se na nad soutokem řek Otavy a Vltavy. Byl založen r. 1234 za vlády Přemysla Otakara I. V expozici se nachází: královský palác, královské ložnice, služební místnost, jídelna, rytířská síň, přípravna, taneční síň, korunní síň, kaple sv. Václava. Možnost pořádání svatebních obřadů. Z hradu Zvíkov lze pořádat plavby lodí na nedaleký zámek Orlík. Vhodné i pro cykloturistiku.

Milevsko - Město Milevsko se nachází v severovýchodní části píseckého regionu, 29 km od Písku. Milevsko a okolí nabízí množství kulturních a historických památek, půvabnou krajinu i klid jihočeského venkova. Poskytuje dostatek příležitostí pro různorodou turistiku.

Český Krumlov - město kulturního dědictví - 300 památkově chráněných objektů v historickém centru, druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice zapsané na seznamu památek UNESCO, nejstarší barokní divadlo na světě. Město mnoha zážitků - historické slavnosti, ochutnávka piva v místním pivovaru, jízda na voru po řece Vltavě, noční prohlídky města, kulinářské speciality

Putim - Putim je jednou z nejznámějších jihočeských obcí. Proslavila se zejména díky románu Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi a lidové písni "Když jsem já šel tou Putimskou branou". K popularitě vsi přispěl i J. Š. Baar svým románem "Jan Cimbura". Putim leží na pravém břehu řeky Blanice, těsně před jejím soutokem s řekou Otavou, 6 km jihozápadně od okresního města Písku v nadmořské výšce 386 m.

Chýnovská jeskyně - Přírodní rezervace Chýnovská jeskyně se nachází asi 3 km severovýchodně od městečka Chýnova, které leží 10 km východně od Tábora. Tato vápencová jeskyně je nejstarší zpřístupněnou a zároveň jednou z největších na našem území.

Rezervace V Obouch - Jihovýchodně od obce Dolní Ostrovec asi 12 km severně od Písku se rozprostírá významná přírodní památka V Obouch. Tvoří ji přirozené říční koryto, kterým protéká řeka Lomnice, s množstvím žulových balvanů.

Kladovský viklan - Přírodní památka Kadovský viklan se nachází zhruba kilometr od centra obce Kadov ve směru na obec Vrbno. Kadovský viklan je jeden z největších a nejlépe vyvinutých viklanů v ČR. Samotný viklan má rozměry 3,5 x 3,5 x 1,5 m a jeho hmotnost je zhruba 29 tun. Je tvořen granodioritamem (hlubinná vyvřelá hornina). I přes svoji velkou hmotnost se skutečně viklal pouhým dotekem rukou.

Ubytování Lázně Vráž

Další ubytování Lázně Vráž