Lázně Bludov

regionální centrum životního stylu …
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov
 • Lázně BludovLázně Bludov

Lázně Bludov

Lázně Bludov naleznete v podhůří Jeseníků nedaleko města Šumperk. Lázně Bludov jsou moderní lázeňské zařízení poskytující lázeňskou péči založenou na nejnovějších lékařských poznatcích v oborech balneologie, obezitologie a léčebné rehabilitace. Přírodním léčivým zdrojem je minerální termální voda s výrazným účinkem proti revmatismu a pozitivním vlivem na pohybový aparát, která pramení přímo v lázních. Lázně Bludov mají dlouholetou tradici v léčbě onemocnění pohybového aparátu dospělých. V posledních desetiletích se Lázně Bludov dostaly do povědomí díky léčbě obezity u dětí. V lázních se dále léčí děti s onemocněními dýchacích cest, močových cest, ledvin a pohybového aparátu.

Ubytování Lázně Bludov


Lázně Bludov – Historie lázní

Počátek lázeňské léčby je datován na 20. červenec roku 1929, kdy Zdeněk Pospíšil otevírá „Radioaktivní a sirné lázně v Bludově“. V posledních desetiletích se Lázně Bludov dostaly do povědomí díky léčbě obezity u dětí. Přírodním léčivým zdrojem je minerální termální voda (sírano-chlorido-sodného typu) pramenící přímo v areálu lázní.

Lázně Bludov - Lázeňství a relaxace…

Děti se do lázní dostávají zejména v důsledku nevhodného životního stylu. Když už se do lázní dostanou, následná péče o ně je všestranná. Trvá zpravidla 4 - 5 týdnů. Během těchto týdnů se stáváme součástí života malých pacientů. Nahrazujeme jim rodiče, školy, kamarády. Naše léčby vychází z přírodních zdrojů.

Lázně Bludov mají dlouholetou tradici v léčbě onemocnění pohybového aparátu dospělých. Náš přírodní léčivý zdroj má ideální složení vhodné k léčbě těchto onemocnění. Hlavní část naší klientely tvoří lidé trpící chronickými bolestmi zad, svalů a velkých kloubů. Dále jde o klienty po nejrůznějších operačních výkonech na pohybovém aparátu, včetně stavů po operacích meziobratlových plotének.

Dnešní životní styl bohužel velmi neblaze ovlivňuje stav našeho těla a mnoho lidí se tudíž potýká s projevy jednostranné zátěže, pohybové inaktivity, svalovým přetížením. Logickým důsledkem jsou potom nejrůznější bolestivé stavy s jejichž léčbou vám rádi pomůžeme a především vás naučíme prevenci a způsobu, jak vliv civilizačních faktorů eliminovat.Lázně Bludov – Obec Bludov

Obec Bludov, která se poprvé nepřímo připomíná v historických pramenech k r. 1200, je situována asi 4 km jihozápadně od okresního města Šumperk v nejsevernější části Hornomoravského úvalu. Území katastru Bludov se svažuje zhruba od severu k jihu a náleží ke třem horopisným celkům. Od severu sem zasahuje Branenská vrchovina, převážně zalesněná od vrcholů až po 350 - 400 m n. m. Při severní hranici katastru je jeho nejvyšší bod - vrchol Chocholíku (550 m n. m.). Níže položený zbytek území je až na výjimky bezlesý a je využíván zemědělsky. Mírně zvlněná plošina jihovýchodní části území patří k Šumperské kotlině. Od nivy Desné, která meandruje při jihovýchodní hranici katastru je nápadně oddělená strmým, až 50 m vysokým, zalesněným svahem, který se táhne v délce přes 2 km nad železniční tratí (tzv. "Bludovská stráň"). Nad ním je vyvinutá akumulační terasa se sprašovou hlínou. Jihozápadní část katastru, v níž leží obec i Lázně Bludov, je zvlněna jen nepatrně a je součástí Mohelnické brázdy. Tvoří ji niva Moravy, která při jihozápadní hranici katastru tvoří četné meandry a několik slepých ramen. Mezi nerostné suroviny patří i minerální vody. V Bludově se z jednoho vrtu z hloubky 130 m jímá a využívá oteplená sirovodíková voda (teplota kolem 24 stupňů). Voda vystupuje po puklinách žul z hloubek asi 500 - 600 m. Původ sirovodíku ve vodě se odvozuje z organické hmoty, vsáklé do země s vodou lesních porostů, a s činností bakterií v podzemních vodách.

Lázně Bludov - Léčení a procedury

Akupunktura, Baňkování, Biotherik, Carboxyterapie, Hydrokolon terapie, Endogenní dýchání, Fyzikální terapie, In-Body, Individuální fyzioterapie, Infrasauna, Koupel s rašelinovou přísadou, Masáže, Manuální lymfodrenáž, Metoda Mojžíšové, Ozonoterapie, Parafinové a rašelinové zábaly, Přístrojová lymfodrenáž, Termální koupele, …

Kompletní přehled lázeňských procedur s popisem naleznete na stránce Lázeňské procedury

Lázně Bludov - Přírodní léčivé zdroje

Přírodní, slabě mineralizovaná, silně alkalická, termální vlažná podzemní voda sírano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů, hypotonická.

Lázně Bludov - Léčebné indikace

Poruchy metabolismu (děti a dorost), nemoci dýchacího ústrojí (děti a dorost), nemoci močových cest a ledvin (děti a dorost), nemoci pohybového ústrojí (děti a dorost + dospělí).

Lázně Bludov - Volný čas…

Lázně Bludov nabízejí možnost zahrát si petanque, minigolf. Procházky parkem, posezení v lázeňské kavárně.

Lázně Bludov - Výlety do okolí…

Háj u Šumperka - Rozhledna postavená v roce 1996, odkud se otevírá výhled na šumperský region, vrcholy Jeseníků a také horský masiv Kralický Sněžník.

Hradby ve městě Šumperk - Část městského opevnění postaveného v roce 1520 na příkaz Žerotínů. Na hradbách je postaveno stylizované středověké dětské hřiště.

Bludov - Pozdně renesanční zámek s přilehlým anglickým parkem, v němž některé stromy rostou už více než 600 let.

Velké Losiny - Nejstarší dochovaná papírna ve střední Evropě na ruční výrobu papíru. Nádherný zámek s arkádovitými galeriemi a osmiúhelníkovou věží je perlou moravské renesance. V zámku se nacházejí zbrojnice a obrazová galerie.

Ubytování Lázně Bludov

Další ubytování Lázně Bludov