Lázně Luhačovice

krása protkaná minulostí …
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice
 • Lázně LuhačoviceLázně Luhačovice

Lázně Luhačovice

Lázně Luhačovice naleznete uprostřed zeleného moře Bílých Karpat, v chráněné krajinné oblasti. Lázně Luhačovice jsou čtvrté největší a jedny z nejkrásnějších lázní v České republice. Na území Luhačovic vyvěrá 16 jedinečným léčivých pramenů s vysokým obsahem minerálních látek. Díky svým léčivým vodám se Lázně Luhačovice řadí na přední místa v žebříčku léčebných lázní v Evropě. Svou originální architekturou vtiskl Luhačovicím nenapodobitelný a neopakovatelný ráz slovenský architekt Dušan Jurkovič. O jedinečnosti Luhačovic svědčí i to, že Česká republika podala návrh na zařazení Luhačovic na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Chráněná krajinná oblast Bílých Karpat, obdařena čistým ovzduším a příznivými klimatickými podmínkami, přeje dlouhému teplému létu a vyvolává tak příjemný pocit prázdnin bez konce. A tak Lázně Luhačovice přímo vyzývají k návštěvě ty, kteří chtějí zůstat zdraví, načerpat novou energii, zpomalit tempo všedních dní nebo prožít aktivní nebo rodinnou dovolenou.

Ubytování Lázně Luhačovice


Lázně Luhačovice – Historie lázní

Historii Luhačovic lázeňského místa můžeme datovat na konec 16. století, kdy se na Moravě začal zabydlovat rod Serényi, konkrétně Pavel Serényi. Právě jeho syn Ondřej dal stočit vodu vyvěrající ze země, tehdy nazývanou Slanice (dnešní Amandka), a poslal ji na rozbor do Brna. Lékaři pak přiřadili této vodě řadu léčivých vlastností. Druhým pramenem se stal pramen Hlavní (dnešní Vincentka) a následně se začali v lázních Luhačovice objevovat první hosté.

Hlavním iniciátorem přeměny Luhačovic v lázeňské město se zasloužil vnuk Ondřeje - Vincenc Serényi podle něj byl pojmenován nejznámější pramen v Luhačovicích. Na jeho popud se začaly budovat lázeňské domy, hostince či lázeňské parky. Právem je Vincenc Serényi považován za zakladatele lázní Luhačovice. Novodobá historie lázní Luhačovice se začíná psát roku 1900, kdy do lázní přijíždí brněnský lékař MUDr. František Veselý a kupuje od tehdejšího majitele potomka rodu Serényi Otty lázně Luhačovice a zakládá akciovou společnost. Při budování lázní si Dr. Veselý bere na pomoc své přátele spisovatele Viléma a Aloise Mrštíkovi, Josefa Merhauta, malíře Jožo Úprku a především architekta Dušana Jurkoviče. Cílem bylo vytvořit ryze české lázně. Dnes můžeme konstatovat, že tato vize byla naplněna.

Lázně Luhačovice - Lázeňství a relaxace…

Minerální prameny v Luhačovicích, jako přírodní léčivý zdroj, využívali lidé od pradávna k léčení nemocí a k posílení zdraví. Lázně Luhačovice spravuje 14 hydrogen-uhličitano-chlorido-sodných-jodových minerálních pramenů, které vyvěrají na území Luhačovic. Jejich teplota se pohybuje mezi 10 - 14°C.

Luhačovické minerální vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě nejen pro vysoký obsah minerálních látek, ale také pro vynikající proplynění volným oxidem uhličitým. K pitné kúře, inhalačním procedurám a k minerálním koupelím se využívá 8 pramenů.
Nejznámějšími léčivými prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a Pramen Dr. Šťastného, které jsou volně přístupné veřejnosti.

Vincentka je také základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií v České republice, avšak její účinek přímo z pramene je nenahraditelný.

Vincentka

Je nejznámějším luhačovickým pramenem. Vyvěrá za kolonádou na severním úpatí Velké Kamenné a je jímán v hloubce 50,2 m. Byl znám od nepaměti a nesl název "Hlavní pramen". Koncem 18. století byl obezděn a zastřešen, později byl nad ním vybudován pavilon ve tvaru kaple uzavřené mříží, na jejíž malbou zdobené stěně byl zlatý nápis: "Nemocnému k útěše, zdravému k potěše". Pramen byl pojmenován podle majitele zdejšího panství hraběte Vincence Serényiho, který se zasloužil o rozkvět lázní. Po několika úpravách jeho mělkého jímání byl pramen v roce 1947 při výstavbě nové kolonády umístěn do současné haly. Zde je sveden k výdejnímu pultu, kde je možno nabírat minerální vodu studenou v její přírodní teplotě, tak i ohřívanou.

Vincentka se používá k pitné léčbě a k léčebných inhalacím. Vydatnost pramene činí 10-12 l/min.

Aloiska

Patří k nejstarším luhačovickým minerálním pramenům, známým již před rokem 1770. Vyvěrá v parku nad Bílou čtvrtí na jihozápadním úpatí Velké Kamenné asi o 30 metrů výše než ostatní prameny. K pitné léčbě se začal používat až ve dvacátých letech 19. století pod názvem "Lesní pramen", "Pramen v hoře", nebo také "Luisin pramen". Nejdříve to byla jen studánka, později kamenná jímka, nad níž byl vybudován dřevěný pavilon. Větší zásah do jímání byl proveden v r. 1904, další v letech 1929 - 30, kdy vydatnost pramene začala klesat. Starý pramen byl zrušen, znovu zachycen ve studni o hloubce 14,4 m a přejmenován na Aloisku. Nynější pavilon pramene byl upraven v r. 1963.

Pramen Aloiska se využívá k pitné léčbě, především při onemocnění zažívacích orgánů, ale i k léčbě inhalační. Průměrná vydatnost pramene jsou jen 3 l/min.

Ottovka

Je třetím nejznámějším pramenem. Původně vytékala minerální voda tohoto pramene ze strže, zvané "V Zelnici", nacházející se na pravém břehu Horní Olšavy na úpatí Malé Kamenné. Teprve v r. 1905 byl pramen, vytékající z pukliny v pískovci, zachycen v kamenném sklípku. K dalším úpravám došlo v letech 1929 - 1939, kdy byla postavena klenutá jeskyně, uzavřena mřížovou branou. V té době byl taktéž postaven nedaleko jejího skutečného výtoku kruhový pavilon a malá výtoková kašna, kde voda vytéká nepřetržitě po celý rok. Název dostal tento pramen podle dalšího z rodu Serényiů, hraběte Otty.

Minerální voda pramene Ottovka se používá se k pitné kúře. Vydatnost pramene je podobně jako u Aloisky pouze 3 l/min.

Pramen MUDr. Františka Šťastného

Nejzajímavější z luhačovických pramenů vyvěrající na severozápadním úpatí Velké Kamenné severozápadně od Lázeňského divadla. Začátkem 20. století zde byla kopána studna Janovka, v jejímž dnu se prováděl zkušební vrt do hloubky 80 metrů. Při dosažení 39 metrů došlo k erupci proplyněné minerální vody, která stříkala do výše téměř 20 metrů. Pramen se stal evropskou senzací a přinesl mu jméno Gejzír. Brzy se však ukázalo, že dochází ke zmenšení vydatnosti okolních pramenů, a proto byl zregulován, spoután a znovu vystrojen, tentokrát již pod názvem Pramen MUDr. Františka Šťastného, luhačovického rodáka, umučeného nacisty za ošetřování raněných partyzánů.

Používá se k pitné léčbě. Výtok pramene je zregulován tak, aby vytékalo 5 l/min.

Nový Jubilejní

Byl získán v roce 1988 v bezprostřední blízkosti pramene Jubilejní - na pravém břehu Horní Olšavy vedle Společenského domu směrem k vile Alpská růže - vrtem do hloubky 50,5 m.

Minerální voda tohoto pramene vytváří spolu s dalšími prameny - Nová Janovka, Nová Čítárna a Elektra - směs, používanou k inhalačním i koupelovým procedurám v centrálním Inhalatoriu, v lázeňských hotelech Palace, Morava a Jurkovičův dům. Vydatnost pramene činí 15 l/min.

Nová Čítárna

Pramen byl zachycen v roce 1987 vedle Společenského domu ve skále v hloubce 50,6 metrů. V době provedení vrtu měl udivující vydatnost 120 l/min. Vzhledem k ovlivňování nových pramenů mu však bylo stanoveno maximální čerpání na 60 l/min.

Minerální voda pramene se odvání do vodojemu minerálních vod odkud je používána k inhalačním a koupelových procedurám.

Nová Janovka

Vrtem do hloubky 30,5 metru severovýchodně od budovy Inhalatoria byl získán v r. 1987 další pramen, který řešil v té době nedostatek minerální vody pro přírodní uhličité koupele. Jeho vydatnost byla vysoká, činila - a dosud stále produkuje - 60 l/min. Minerální voda pramene Nová Janovka tvoří jednu ze čtyř součástí inhalační a koupelové směsi.

Elektra

Je nejkoncentrovanějším luhačovickým pramenem, který dříve vytékal v původním řečišti Horní Olšavy v místě tehdejší elektrárny. Nyní se nachází pod kulturním domem Elektra. V letech 1908 -1910 zde byla vykopána a vyzděna studna, o 20 let později byl v jejím dně proveden vrt do hloubky 81 m. V letech 1941-1966 bylo možno odebírat minerální vodu přímo u pramene. Pro vysoký obsah nerostů se tohoto zdroje používalo k výrobě zřídelní soli, která sloužila k přípravě domácích inhalací. Nyní je pramen pro veřejnost uzavřen, jeho minerální voda se používá k pitné léčbě v lázeňském hotelu Morava a tvoří směs pro podávání inhalačních a koupelových procedur. Průměrná vydatnost pramene činí 14 l/min.Lázně Luhačovice – Lázeňské město Luhačovice…

Existuje mnoho teorií, jak vznikl název Luhačovice. Všeobecně se soudí, že názvy obcí končící na - ice se odvozovaly do jména zakladatele rodu, tedy Luhač (Luhačovice). Název Luhačovice mohl být odvozen také z toho, že v okolí Horní Olšavy byly luhy.

První stopy slovanského osídlení v tomto kraji jsou doloženy již v 7. a 8. století, což dosvědčují archeologické nálezy v Oboře u Luhačovic. Po staletí nebyl však kraj trvale obydlen. Byla to pohraniční oblast, sužována mnoha nepřátelskými vpády, které i v dalších staletích ztěžovaly budování vesnic a osad. První písemnou zprávu o Luhačovicích máme z roku 1412. To však neznamená, že by Luhačovice byly teprve osídleny. Nejstarší historická zmínka související s touto oblastí se váže k Prakšicím a Biskupicím a je z roku 1140. Uvedené zprávy o Luhačovicku jsou dokladem postupu osídlování, které směřovalo z rovin do hornatějších území.

Lázně Luhačovice - Léčení a procedury

Inhalace, Přírodní uhličitá koupel, Plynná uhličitá koupel, Perličková koupel, Koupel s přísadami, Rašelinová koupel, Humátová koupel, Solfatanová koupel, Jodo-bromová koupel, Vířivá koupel na horní (dolní) končetiny, Střídavá končetinová koupel, Horkovzdušná lázeň/Parní skříň, Skotský střik, Masáž klasická – částečná, Masáž éterickým olejem – částečná, Podvodní ruční masáž, Hydromasážní koupel, Lymfatická ručním drenáž (1 končetina), Reflexní masáž (1 sestava), Rašelinový obklad, Čtyřkomorová galvanická lázeň, Dvoukomorová galvanická lázeň, Iontoforéza, Diadynamické proudy, Träbertovy proudy, Interferenční proudy, Diatermie (krátkovlnná/mikrovlnná), Magnetoterapie, SOLUX, Ultrazvuk, Laser, Vakuově kompresivní terapie, Plynové injekce, Oxygenoterapie, Aromaterapie, Wellness koupele, Masáž vonným krémem, Antistresová masáž, Masáž proti celulitidě, Masáž medem, Masáž horkou čokoládou, Masáž lávovými kameny, Obklad ze včelího vosku, Zábal proti celulitidě, Zábal celého těla,…

Kompletní přehled lázeňských procedur s popisem naleznete na stránce Lázeňské procedury

Lázně Luhačovice - Přírodní léčivé zdroje

Přírodní hydrogen-uhličitano-chlorido-sodné minerální vody obsahují sodík, vápník, hořčík a volný oxid uhličitý, teplota vody 10 -120 C. Nejznámějším pramenem je Vincentka.

Lázně Luhačovice - Léčebné indikace

Onemocnění dýchacího ústrojí, nemoci trávicího ústrojí, nemoci z poruch výměny látkové, poruchy pohybového aparátu, nemoci oběhového ústrojí, nemoci onkologické.

Lázně Luhačovice - Volný čas…

Lázně Luhačovice nabízejí kulturní programy, vystoupení předních českých umělců v Lázeňském divadle, kolonádní koncerty, taneční večery při živé hudbě nebo diskotéky. Po celý rok je možné v lázeňských zařízeních využívat bazény a fitness centra, hrát bowling, kuželky, squash a tenis, ve sportovním centru lze také využít spinning. Lázně Luhačovice mají i tenisové kurty s antukovým povrchem, které se nacházejí přímo v lázeňském parku. Nedaleká přehrada je ideálním místem pro vodní sporty (rybaření, půjčovna loděk) a 3 km dlouhou dráhu kolem ní lze využít také pro in line bruslení. Okolí Luhačovic je vhodné pro pěší turistiku, nordic walking a výlety na kolech.

Lázně Luhačovice - Výlety do okolí…

Luhačovice jsou výborným výchozím místem pro rozmanité výlety do okolí. Hrady a zámky, přírodní zajímavosti, palírny, vinné sklípky vše dostupné, v přijatelné vzdálenosti.

Baťův kanál - Turistická vodní cesta s možností individuálních i skupinových plaveb.

Bojkovice pokračování Mikulčin vrch - Leží v CHKO Bílé Karpaty. Najdete zde zámek Nový Světlov, původně gotický hrad. Za pozdějších majitelů byl hrad přestaven v renesančním slohu, počátkem století v tudorském slohu. Kolem zámku se nachází anglický park se sochami. V současné době zámek nově zrekonstruován. Možné prodloužení (12 km) na Mikulčin vrch (798 m) v Bílých Karpatech. Jde o známé letní turistické a zimní lyžařské středisko

Brumov Bylnice - Dvojměstí leží na soutoku Vláry, Návojského a Klobouckého potoka. Městu dominuje zřícenina ranně gotického hradu, připomínaného již v roce 1255. Pod hradem na Hložeckém potoku je soustava rybníků, založených ve 13. století. Na návrší nad městem stojí kostel sv. Václava, v jádru gotický ze 14. století, přestavěný barokně v 17. - 18. století. Na vedlejším návrší je kaple sv. Anny (1888). Na okraji města se nachází židovský hřbitov, za návštěvu stojí i místní muzeum.

Buchlov - Na jednom z nejvyšších kopců Chřibů (520 m.n.m.) stojí zdaleka viditelný hrad. Jeho stavba se datuje do 2. pol. 13. století. Výstavba skončila ve 13. století , ale vzápětí následovala další ve stylu gotickém. Za majitelů pánů z Cimburka byly podniknuty v 15. století velké stavební práce. Posledním rodem na Buchlově byli Berchtoldové, kteří hrad spíše udržovali (dvakrát po zásahu blesku vyhořel, vždy byl obnoven).

Vizovice - Jednou z pozoruhodností města je barokní zámek proslulý bohatými interiéry a obrazárnou s díly nizozemského malířství. Vizovice jsou známy také výrobou pálenek. První pálenice se připomíná v roce 1603. Pozdější průmyslová výroba slivovice byla spojena především s obchodní značkou R. Jelínek, v jehož areálu ke koná mnoho festivalů a kulturních akcí např. Trnkobraní. Další specialitou tohoto města je výroba figurálního vizovického pečiva. Vizovický farní kostel sv. Vavřince pochází z roku 1792. Na katastru Vizovic je 5 chráněných sirných pramenů, které byly v minulosti využívány k léčebným účelům.

Cykloturistika patří v poslední době jednoznačně k nejoblíbenějším způsobům aktivního pobytu v přírodě. V okolí Luhačovic najdou příhodný terén jak aktivní sportovci, tak rodiny s dětmi či senioři. Je možné objevovat poutní místa, lidovou architekturu i krajinné scenérie. Terén je mírně zvlněný, má ráz ploché vrchoviny prořezané údolíčky s vesnicemi. Převažují pole, louky a drobné lesíky, krajina je otevřená a za dobré dohlednosti se odtud otevírají daleké výhledy. Doporučení: cykloturistická mapa: č. 152 Hostýnské a Vizovické vrchy.

Ubytování Lázně Lednice

Další ubytování Lázně Luhačovice