Lázně Třeboň

pohlaďte tělo a duši …
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň
 • Lázně TřeboňLázně Třeboň

Lázně Třeboň

Lázně Třeboň naleznete v typické malebné jihočeské krajině. Díky velkému bohatství vodních zdrojů je Třeboň nazývána městem rybníků a krajem zrcadel. Lázně Třeboň a jejich okolí tvoří přírodní biosférickou rezervaci, která je pod záštitou UNESCO. Historické jádro města, renesanční zámek, pivovar Regent, rozlehlé parky a slavný rybník Svět – to vše dohromady tvoří neopakovatelnou atmosféru. Třeboň je známá svojí dlouhotrvající tradicí chovu ryb, a proto si můžete v místních restauracích pochutnat na rybích delikatesách z vynikajících třeboňských kaprů.

Ubytování Lázně Třeboň


Lázně Třeboň – Historie města

Třeboň je již od středověku nově vznikajícím městem, kde jsou zakládány nejen špitály, ale větší hustota obyvatel stísněných v husté zástavbě sevřené hradbami si vynutila také zřizování veřejných očistných lázní.

Tyto lazebny se stávaly velmi oblíbeným místem nejen pro očistu těla, ale postupně byly i společenským střediskem. Nejstarší zmínka o třeboňské lazebně (v Rožmberské ulici) pochází z roku 1666. Po zrušení lazebny získal v r. 1861 správce schwarzenberského velkostatku Václav Horák povolení od knížete Schwarzenberga zřídit očistné lázně s tekoucí vodou na Zlaté stoce.

V letech 1881-1883 vystavěl učitel Václav Hucek v sousedství těchto očistných lázní svůj léčebný ústav s aplikací rašeliny (dnešní Bertiny lázně). Od té doby se datují dějiny novodobé třeboňské lázeňské tradice - spojení s přírodním léčivým zdrojem, který se v tomto regionu hojně nachází - rašelinou. Ta se využívá pro léčení poruch pohybového aparátu, revmatických chorob, poúrazových a pooperačních stavů a celkovou rekondici těla i mysli.

Lázně Třeboň - Lázeňství a relaxace…

Lázně Třeboň mají za hlavní léčebnou metodu slatinné koupele a zábaly a dále pak bylinné, uhličité či perličkové koupele, vířivé lázně horních a dolních končetin, skotské střiky, elektroléčebné a světloléčebné procedury, pohybové terapie, masáže, parafínové zábaly, kryoterapie, akupunktura, inhalace, oxygenoterapie, plynové injekce, floating.Lázně Třeboň – Lázeňské město

Historické město Třeboň se nachází v Jižních Čechách, přibližně v půlce cesty mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem, v nížinné oblasti zvané Třeboňská pánev. Třeboň je centrem Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko. Přírodní poměry a činnost lidí, kteří se zde usidlovali od 11. století, předurčily charakter Třeboňska i z hlediska hospodářského. Krajina Třeboňska byla po staletí lidmi přetvářena. Z původně lesnatého území s množstvím rašelinišť a močálů se postupem času stala malebná krajina s množstvím rybníků, propojených četnými kanály a potoky, kde se střídají pole s loukami a smíšenými lesy. Naši předkové přistupovali k přeměně krajiny postupně a citlivě, a tak nedošlo k jejímu poničení. Bohatství rostlinných a živočišných druhů a existence unikátních přírodní lokalit vedly v roce 1977 k zařazení Třeboňska do mezinárodního systému Biosférických rezervací UNESCO. O dva roky později byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Třeboňsko.

Lázně Třeboň - Léčení a procedury

Slatinná koupel, Slatinný zábal, Koupel perličková, Koupel přísadová (jodová, solfatanová, bylinková), Koupel uhličitá, Koupel kombinovaná, Koupel květinová, Vířivá lázeň částečná, Skotský střik, Sauna, Klasická ruční masáž, Podvodní masáž, Reflexní masáž, Aromamasáž, Mechanická masáž – Hydro jet, Lymfodrenáž, Přístrojová lymfodrenáž – Green Vac, Přístrojová lymfodrenáž – Pneuven, Fysioterapie, Cvičení v bazénu, DD proudy, Interferenční proudy, Krátkovlnná diatermie, Stimulační proudy, Galvanická lázeň, Iontoforeza, Magnetoterapie, Ultrazvuk, Infračervené světlo, Jasné světlo, Biolampa, Laser, Parafín, Kryoterapie, Akupunktura, Inhalace, Oxygenoterapie, Plynové injekce,…

Kompletní přehled lázeňských procedur s popisem naleznete na stránce Lázeňské procedury

Lázně Třeboň - Přírodní léčivé zdroje

Slatina.

Lázně Třeboň - Léčebné indikace

Nemoci pohybového ústrojí.

Lázně Třeboň - Volný čas…

Lázně Třeboň nabízejí bazénový komplex s vodními atrakcemi, bowling, squash, tenisovou halu a kurty, fitness, turistiku, cykloturistiku, rybolov, k vidění je zde zámek Třeboň, Schwarzenberská hrobka, kostel sv. Jiljí, pivovar Regent, využít můžete celoroční nabídku kulturních programů.

Lázně Třeboň - Výlety do okolí…

Český Krumlov - Nejpamátnější historické město v jižních Čechách, středověké centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Zvláštní pýchou města je 300 zdařile dochovaných barokních, gotických a renesančních budov, perlou je unikátní barokní divadlo v zámeckém parku s otáčivým hledištěm. Ve městě je rovněž Mezinárodní umělecké centrum Egona Schieleho.

Jindřichův Hradec - Historické centrum s renesančním zámeckým komplexem, místo konání mnoha koncertů klasické hudby. V místním muzeu je možné seznámit se s největší českou mechanickou maketou zobrazující scénu narození Krista.

Hluboká nad Vltavou - Novogotický zámek ve stylu hradu Windsor s cennými uměleckými a historickými sbírkami.

České Budějovice - Jihočeská metropole založená Přemyslem Otakarem II. jako královské město.

Děkanský kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny - Děkanský kostel sv. Jiljí se připomíná jako farní již roku 1280. Při založení kláštera augustiniánů v roce 1367 se stal kostelem klášterním a s jeho přestavbou se začalo současně jako se stavbou kláštera. Presbytář kostela byl dokončen asi v roce 1380 a dvoulodí sklenuto v následujících letech.Vnější neobvyklá podoba kostela jen málo vypovídá o vnitřním prostoru dvoulodí otevírajícím se na východě vysokým, bohatě profilovaným lomeným obloukem do poměrně širokého presbyteria o dvou polích a závěru, které bylo koncem 18. století zbarokizováno. V podélné ose soulodí se zdvíhají čtyři štíhlé sloupy, z nichž vybíhají žebra klenby, usazené v obvodních stěnách na jemných, vysoko umístěných konzolách.

Schwarzenberská hrobka - Do podvědomí návštěvníků památek vstoupili Jan Adolf II. Schwarzenberg se svou manželkou kněžnou Eleonorou zejména jako iniciátoři přestavby zámku Hluboká do dnešní novogotické podoby. Kněžna Eleonora se však také zasadila i o výstavbu nové hrobky, určené k umístění ostatků členů schwarzenberského rodu.

Pivovar - Při jižní straně centra města se nachází areál třeboňského pivovaru s honosnými budovami, pocházejícími většinou z druhé poloviny 19. století. Průčelí pivovaru tvoří východní stranu Trocnovského náměstí. V těchto místech nechal Petr Vok z Rožmberka vystavět v letech 1606 - 1608 zbrojnici.

Ubytování Lázně Třeboň

Další ubytování Lázně Třeboň