Lázně Bělohrad

Lázeňská rehabilitační klinika…
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad
 • Lázně BělohradLázně Bělohrad

Lázně Bělohrad

Lázně Bělohrad se nacházejí v široké kotlině říčky Javorky obklopené zalesněnými vrchy Kamennou hůrou, Zvičinou, Hořickým Chlumem. Nádherný park Bažantnice, jehož rašelinná jezírka dala vznik areálu místních Anenských slatinných lázní Bělohrad. Slatinná léčba, čistý horský vzduch a klidná atmosféra, to vše je zde pro úspěšné a blahodárné léčení pacientů s různými neduhy.

Lázeňská léčba v Anenských slatinných lázních Bělohrad má téměř stotřicetiletou tradici a její přínos pro zdraví chválí mnoho generací hostů. Najdete mezi nimi i řadu slavných osobností jako je Karel Václav Rais - spisovatel a básník, Karel Moor - skladatel a dirigent, Eliška Krásnohorská - básnířka, Karel Jaromír Erben- spisovatel a další. Obklopeni krásnou přírodou tady můžete odpočívat, léčit se, nabírat síly, ale i poznávat.

Ubytování Lázně Bělohrad


Lázně Bělohrad – Historie lázní…

V roce 1872 koupil Bělohradské panství pražský průmyslník Dormitzer od hraběte Aichelburga. Na levém břehu Javorky nechal postavit v místě proti kostelu zvaném Na Sádkách dřevěnou boudu se třemi koupelnami. Popravdě řečeno - koupele zde byly prováděny pouze v létě, a to za účelem čistě očistným. Nicméně zahájení koupelí se stalo významnou událostí.

O samotný a skutečný vznik Anenských slatinných lázní se však zasloužila roku 1885 pruská hraběnka Anna z Asseburgu, která provedla první úspěšné pokusy s léčivostí místní rašeliny. Odtud tedy pojmenování Anenské. V roce 1888 byly již Lázně Bělohrad úředně uznány za léčivé a bylo jim povoleno užívat označení sirné slatinné lázně.

Sláva a proslulost lázní Bělohrad rychle rostla. V roce 1905 byla povolena změna názvu obce na Lázně Bělohrad. V roce 1936 byl dostavěn nový komfortní hotel, dnešní Grand, a MUDr. Janeček upravil bývalý hotel U lázní na Vodoléčebný a vyšetřovací ústav. Ve vile Esplanade, původně v ubytovně lázeňských hostů, později v dětské ozdravovně, vznikla roku 1963 léčebna nemocí pohybového ústrojí pro děti a dorost se samostatným oddělením rehabilitace a učebnami základní školy.

Lázně Bělohrad byly před rokem 1989 součástí lázní Poděbrady. V rámci restitucí byla část majetku vrácena rodině MUDr. Janečka, zbytek byl privatizován. V roce 1992 byla založena akciová společnost, která se vrátila k původnímu názvu Anenské slatinné lázně. Od roku 1995, kdy vstoupila do společnosti ASL firma PURO-KLIMA, a.s., se datuje obrovský rozmach lázní.

V roce 1991 byl zprovozněn malý rehabilitační bazén. Na konci roku 1995 byl uveden do provozu nově postavený lázeňský hotel Anna Marie. V roce 1998 byla provedena dostavba hotelu Grand. Lázně Bělohrad tak získaly novou moderní kuchyni s jídelnou a navíc 41 lůžek v komfortních pokojích. Ve stejném roce byla ukončena i dostavba léčebného pavilonu, propojeného s hotelem Grand. Hosté mají k dispozici prostory pro individuální terapii a bezbariérový přístup ke všem lázeňským procedurám i ke svému lékaři.

V následujících letech se podařilo zrekonstruovat v původním stylu vilu Karluška, která nyní slouží jako ubytovací zařízení, kompletně zmodernizovat lázeňský hotel Janeček, zrekonstruovat vilu Stefanie pro klienty s vyššími nároky, otevřít nový rehabilitační bazén. Na konci roku 2005 se začalo s přestavbou balneoprovozu, v roce 2008 došlo k propojení jednotlivých hotelů zastřešenými spojovacími lávkami.

Lázně Bělohrad - Lázeňství a relaxace…

Pro Anenské slatinné Lázně Bělohrad je charakteristické, že se snaží vytvářet během lázeňského pobytu všem pacientům a návštěvníkům pocit domova. Základním kamenem této filozofie je naprosto individuální přístup ke každému pacientovi. Je to jeden z důvodů, proč se mnozí pacienti stále vrací. Těmi dalšími důvody je kvalitní péče a léčba, která jim v dalším životě tolik pomáhá.

Hosté si vysoce cení přístupu personálu lázní, který svým laskavým a profesionálním chováním vytváří atmosféru klidu, pohody a důvěry.Lázně Bělohrad – Lázeňské město Bělehrad…

Lázně Bělohrad leží v podhůří Krkonoš v nádherné, ekologicky čisté kotlině. Na jihozápadě je chráněno modravým hřebenem Chlumu, na severu se vypíná Kamenná hůra, od západu hledí zříceniny hradů Kumburk a Bradlec i hora Tábor. Dominantou celé Bělohradské kotliny je Zvičina s turistickou chatou.

Bohatá ložiska rašeliny dala základ vzniku slatinných lázní. Dnes jsou zmodernizovány a poskytují dospělým i dětem lázeňské procedury, které příznivě působí na všechna onemocnění pohybového ústrojí - revmatické choroby, bolesti páteře, Bechtěrevovu chorobu, artrózu, stavy po úrazech a ortopedických operacích. Lázně Bělohrad mají skvělé renomé doma i za hranicemi naší vlasti.

V Lázních Bělohrad působí národopisný soubor písní a tanců Hořeňák, který vznikl již v roce 1949. Má ve svém programu tance, zpěvy a lidová vyprávění z Podkrkonoší a Podzvičinska. Od roku 1975 je každoročně, vždy v druhé polovině června, pořadatelem slavností písní a tanců "Pod Zvičinou". Národopisných slavností se každoročně účastní významné soubory z domova i ze zahraničí.

V Lázních Bělohrad se narodil známý spisovatel Karel Václav Rais a celá řada dalších významných osobností.

Okolí Lázní Bělohrad je jedinečným krajinným celkem se spoustou lesů i udržovaných staveb lidové architektury. Překrásná oblast je protkána hustou sítí značených turistických cest. Nově se značí i cykloturistické trasy.

K nedalekému výletnímu místu Byšičky se váže děj balady K.J.Erbena Svatební košile z básnické sbírky Kytice. Od byšičského kostelíka je pěkný výhled s novou křížovou cestou. Krkonošská vyhlídka je jednou z nejkrásnějších v celé oblasti. V obci Dolní Javoří najdete rázovité chalupy. Rozcestí turisticky značených cest se nachází na bělohradském náměstí. K nejzajímavějším historickým památkám v okolí patří hrad Pecka. Sochařskou a kamenickou tradici reprezentují Hořice - město kamenné krásy. S neobyčejně pestrou geologickou rozmanitostí kraje se seznámíte v novopacké klenotnici. Navštěvovaný je i rodný domek K.J.Erbena v Miletíně. Atraktivitu kraje znásobuje známá ZOO Safari ve Dvoře Králové.

Lázně Bělohrad - Léčení a procedury

sirnoželezitá slatinná rašelina - se používá ve formě: koupelí, zábalů a obkladů.

Hydromasážní koupele, částečně vířivé koupele, střídavé nožní koupele, perličkové koupele, podvodní masáže, přísadové koupele - jodové, sirné, bylinné apod., uhličité koupele, hydroxér, parafinové zábaly, kryoterapie, léčba ultrazvukem, léčba různými druhy elektrických proudů, léčba elektromagnetickým polem, laser a jiné druhy fototerapie, individuální cvičení s využitím speciálních odborných metodik, skupinové cvičení - cvičení pro osoby se stejným pohybovým postižením, odborná manipulační léčba, manuální lymfodrenáže, přístrojové lymfodrenáže, mobilizační techniky, plynové injekce, akupunktura, hipoterapie, suché uhličité koupele, oxygenoterapie, inhalace, ...

Kompletní přehled lázeňských procedur s popisem naleznete na stránce Lázeňské procedury

Lázně Bělohrad využívají účinku příznivého podhorského klimatu na celkový stav organismu. Široký výběr diet umožňuje vhodné stravování i pro hosty vyžadující zvláštní stravu.

Lázně Bělohrad – Přírodní léčivé zdroje

Sirnoželezitá slatinná rašelina z lokálního zdroje, minerální voda – železitá kyselka.

Lázně Bělohrad – Léčebné indikace

Nemoci pohybového ústrojí, nemoci neurologické, nemoci gynekologické a nemoci kožní.

Lázně Bělohrad - Volný čas…

V kouzelném prostředí parku Bažantnice v blízkosti areálu lázní je možné využít ve sportovním areálu tenisové kurty, tenisovou halu, volejbalové hřiště, fotbalové hřiště, minigolfové hřiště, hřiště na petanque. Při procházce centrem města Bělohrad můžete navštívit památník zdejšího rodáka K. V. Raise a prohlédnout si barokní zámek z 18. století, který postavil Giovanni Santini, nebo barokní chrám Všech svatých ze 17. století. K nejoblíbenějším patří vycházka na Byšičky – návrší se hřbitovem a kostelem sv. Petra a Pavla, odkud se nabízí široký pohled do „Raisova“ kraje. Pobyt v Lázních Bělohrad vám zpestří rovněž koncerty, taneční večery, zajímavé besedy a přednášky.

Lázně Bělohrad - Výlety do okolí…

Hrad Pecka - Expozice věnovaná Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic.

Český Ráj - Známá turistická oblast – skalní město Prachovské skály, Hrubá Skála, Klokočské skály a další krásy.

Jičín - Brána do Českého ráje a pohádkové město loupežníka Rumcajse.

Klenotnice v Nové Pace - Muzeum drahých kamenů, vystaveny rozsáhlé sbírky achátů, jaspisů, ametystů a křišťálů.

Hořice v Podkrkonoší - Město kamenné krásy, mnoho sochařů soudobého světového sochařství se zapsalo do krásy města plastikami v přírodní galerii na vrchu Gothard.

Les Království - Malebná vodní nádrž postavená na řece Labi v letech 1910–1919.

Zoo Dvůr Králové nad Labem - „Afrika na vlastní oči“ patří k nejznámějším a nejkrásnějším zoologickým zahradám u nás. Najdete zde největší přehlídku afrických zvířat v Evropě.

Krkonoše Nejvyšší české hory, pro svou jedinečnost byly dokonce vyhlášeny biosférickou rezervací UNESCO.

Ubytování Lázně Bělohrad

Další ubytování Lázně Bělohrad