Lázně Teplice v Čechách

termální minerální prameny, klidné prostředí uprostřed zeleně …
 • Lázně Teplice v ČecháchLázně Teplice v Čechách
 • Lázně Teplice v ČecháchLázně Teplice v Čechách
 • Lázně Teplice v ČecháchLázně Teplice v Čechách
 • Lázně Teplice v ČecháchLázně Teplice v Čechách
 • Lázně Teplice v ČecháchLázně Teplice v Čechách
 • Lázně Teplice v ČecháchLázně Teplice v Čechách
 • Lázně Teplice v ČecháchLázně Teplice v Čechách
 • Lázně Teplice v ČecháchLázně Teplice v Čechách
 • Lázně Teplice v ČecháchLázně Teplice v Čechách
 • Lázně Teplice v ČecháchLázně Teplice v Čechách
 • Lázně Teplice v ČecháchLázně Teplice v Čechách

Lázně Teplice v Čechách

Lázně Teplice v Čechách jsou nejstarší lázně ve střední Evropě s téměř dvoutisíciletou tradicí lázeňství. Lázně Teplice v Čechách se nachází na severu Čech v podhůří Krušných hor. V 18. a 19. století byly Teplice nazývány Malou Paříží či Salonem Evropy, jehož nejvýznamnějšími návštěvníky byli car Petr I., švédský král Gustav IV., pruský král Bedřich Vilém III., Ludwig van Beethoven, Johann Wolfgang Goethe, Richard Wagner, Frederick Chopin a Franz Liszt. V současné době jsou Lázně Teplice v Čechách špičkovým lázeňským zařízením disponujícím komplexem diagnostických a léčebných možností i stravovacích a ubytovacích služeb nejvyšší úrovně.

Ubytování Lázně Teplice v Čechách


Lázně Teplice v Čechách – Historie města Teplice…

Počátky historie města Teplic jsou spojeny s termálními prameny. Léčivé prameny v teplickém údolí byly známy již před přibližně 2000 lety, což dokládají archeologické nálezy římských mincí v Pravřídle a nálezy keltských mincí a šperků z počátku našeho letopočtu v Obřím prameni u Duchcova. Starý zvyk – známý z dob antického Řecka a Říma, projevovat dík léčivé síle minerálních vod vhozením mincí či jiných darů do pramene – přinesl potvrzení toho, že teplické prameny jsou jedny z nejdéle známých a intenzivně využívaných ve střední Evropě.

Historické zmínky z raného středověku hovoří o osídlení oblasti slovanským obyvatelstvem a založení benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele z podnětu královny Judity.

V průběhu dalších století se využívání teplických pramenů stávalo účelnější a v souvislosti s tím docházelo také k rozšiřování města.

Významným obdobím pro Lázně Teplice v Čechách se stává 16. století, kdy došlo k velkému rozvoji lázeňství. Vznikají první lázeňské budovy v okolí Pravřídla, přijíždějí významní hosté s početnými doprovody a lázeňský život je doplňován čilým společenským a kulturním ruchem. Teplice prožívají hospodářský vzestup a mění se z nepříliš významného městečka na centrum s výjimečnou klientelou.

Zlatým věkem pro Teplice v Čechách bylo období klasicismu. Po požáru v roce 1793, za vydatného přispění panovníků okolních zemí, jako důkazu jejich popularity, změnilo město svoji tvář. Byla postavena celá řada nových lázeňských budov a město spolu s lázněmi získalo skutečně reprezentativní charakter. Návštěvy osobností soudobého světa přitahovaly do lázní vznešenou společnost. Světovost lázní se tehdy měřila tím, kolik aristokracie do nich jezdilo a lázně Teplice se opravdu stávaly „Salónem Evropy.“ Byly místem návštěv panovníků, např. švédského krále Gustava IV., císařovny Marie Louisy, pruského krále Bedřicha Viléma III. nebo holandského krále Ludvíka, bratra Napoleona. I postavy kulturního života přispěly k rozvoji Teplic. V roce 1812 se zde poprvé sešli Goethe a Beethoven. Beethoven tu napsal legendární dopisy „Nesmrtelné milence“. Oba bratři Humboldtové, jeden přírodovědec, druhý státník a kulturní činitel, dlouhodobě navštěvovali lázně.

Významnou součástí města byl Šanov, jehož celkově klidnější prostředí lákalo více hostů nežli samotné Teplice. Také proto byla obě místa sloučena roku 1895 do jednoho správního celku Teplice – Šanov. Oproti jiným lázeňským městům měly lázně Teplice přednost v tom, že v lázeňských domech bylo k dispozici i ubytování a léčba probíhala téměř nepřetržitě po celý rok. Tyto výhody, spolu s poměrně rozsáhlou škálou indikací chorob, činily Teplice přitažlivými, a to také pro svůj charakter a výjimečné hosty.

Počátky Dubí jako lázeňského místa spadají do roku 1860, kdy zde byla továrníkem Tschinkelem vystavěna první lázeňská budova „Dianina lázeň“. Základem léčení byly teplé, studené a parní koupele s jehličím a vodou z horského potoka. Ve městě byly v té době zřízeny lázeňské promenádní cesty, aleje, vyhlídky a restaurace. O necelých dvacet let později již v Dubí fungoval druhý nejstarší lázeňský ústav „Vodoléčebný ústav Doktora Brechera“, ve kterém se léčilo podle Priessnitzovy, Hahnovy a Kneippovy metody. Na koupele byla používána voda z pramene vyvěrajícího nad ústavem. Pro klienty lázní byly pořádány i koncerty a zábavné večery, které společně s dobrými léčebnými výsledky přispěly ke stále se zvyšující popularitě dubských lázní.

V období mezi dvěma světovými válkami byly Teplice velmi živé a společensky rušné město s vysokou úrovní služeb, atraktivními zábavními podniky a pestrou kulturní nabídkou. Zájem o léčebný pobyt kolísal, přestože lázeňská péče byla na dobré úrovni. K tradičním procedurám přibyly masážní střiky, uhličité termální koupele, rehabilitační tělocvik a elektroléčba.

Lázně Teplice v Čechách - Lázeňství a relaxace…

Lázně Teplice v Čechách patří k lázním s nejstarší tradicí. Zdejší termální prameny byly využívány již od 12. století a právě rozvoj lázeňství umožnil přerod původně neznámého města Teplice ve významné středisko, pyšnící se honosnými lázeňskými domy a nádhernou architekturou. Město Teplice bylo díky své neopakovatelné atmosféře a léčivým pramenům vždy navštěvováno mnohými slavnými panovníky, diplomaty, umělci a velikány své doby. I v současné době jsou známé především díky věhlasnému a osvědčenému účinku termálních pramenů. Špičková péče a nadstandardní služby na evropské úrovni jsou hostům poskytovány ve čtyřech lázeňských domech: Císařských lázních, Lázeňském domě Beethoven, Kamenných lázních, a Nových lázních. Lázeňské domy (mimo depandancí) poskytují ubytování, léčení i stravování pod jednou střechou. O zdraví a pohodu všech klientů pečuje kolektiv profesionálů – zkušených lékařů, kvalifikovaných sester, fyzioterapeutů, lázeňských, masérů a dalších pracovníků, jejichž odbornost je pravidelně a systematicky zdokonalována. Léčí se zde především onemocnění pohybového ústrojí, onemocnění cévní, onemocnění nervová a onemocnění duševní.

Lázně Teplice v Čechách se specializují na Medical Wellness pobyty. Medical Wellness plně odpovídá dnešnímu trendu aktivního zájmu o své zdraví. Lázně Teplice v Čechách jsou též místem prevence, kde se nehovoří o pacientech, ale o hostech a navštěvuje je dnes stále více hostů, které netrápí žádný konkrétní zdravotní problém, ale naopak chtějí problémům předcházet a uchovat si své zdraví. Komfortní Lázně Teplice v Čechách díky množství různorodých doprovodných aktivit vycházejí vstříc zájmům návštěvníků všech věkových kategorií. Zaměřují se na intenzivní využití pobytu a snahou je, aby si hosté užili každou chvilku zde strávenou. Proto je připraven bohatý kulturní program pro využití volného času, široká nabídka výletů do okolí i zájezdy s cestovní kanceláří, se kterou je možné poznat hrady a zámky v okolí, muzea a další historické památky. Pro milovníky sportu jsou připraveny další možnosti jak volný čas po procedurách využít. Velmi vhodné je také spojit kosmetický zákrok na Klinice CLT s následným pobytem v Lázních Teplice v Čechách.

Termální minerální prameny, klidné prostředí uprostřed zeleně, výborná kuchyně a laskavá péče personálu přispějí k relaxaci a zlepšení duševní pohody a fyzického zdraví.Lázně Teplice v Čechách – Lázeňské město Teplice…

Od druhé poloviny 18. století jsou Teplice a teplické lázně spojovány s novou vrchností, rodem Clary – Aldringenů, která panství získala po zavraždění Viléma Vchynského a Albrechta z Valdštejna. Právě tento šlechtický rod se velmi zasloužil o rozvoj lázní a celého města. Lázně Teplice v Čechách za jejich vedení získaly celosvětovou známost a evropskou proslulost. Stavěly se nové lázeňské budovy, rozšiřovaly se parky, do města se sjížděla výjimečná klientela, ať již panovníci – na podzim roku 1712 car Petr I., kteří krátce po skončení 30-ti leté války pokračovali ve svých pravidelných návštěvách, či význační vědci a ?lozofové – G.W.Leibnitz aj.

Lázně Teplice v Čechách - Léčení a procedury

Koupel přísadová bylinná, Bahenní obklad, Fototerapie, Koupel přísadová aromaterapeutická, Koupel termální, Koupel perličková, Koupel uhličitá, Koupel s příměsí soli z Mrtvého moře, Masáž plosky nohy, Masáž podvodní, Masáž ruční, Nordic Walking, Oxygenoterapie, Masáž thajská, Ájurvédská masáž, Masáž bylinnými měšci, Masáž Lomi-Lomi, Masáž horkými kameny, Lymfodrenáž manuální, Bazén termální, …

Kompletní přehled lázeňských procedur s popisem naleznete na stránce Lázeňské procedury

Lázně Teplice v Čechách - Přírodní léčivé zdroje

Přírodní minerální voda teplá až horká, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu.

Lázně Teplice v Čechách - Léčebné indikace

Nemoci pohybového ústrojí, nemoci cévní, nervové.

Lázně Teplice v Čechách - Volný čas…

Lázně Teplice v Čechách vám nabízejí spoustu možností pro volný čas, který si můžete zpříjemnit nejrůznějšími aktivitami a kulturními programy. Rozhodněte se pro návštěvu Krušnohorského divadla, Domu kultury nebo Lázeňského domu Beethoven, kde jsou pořádány pravidelné koncerty Severočeské filharmonie, hudební festivaly, promenádní koncerty a divadelní představení. Vaším cílem výletů a procházek mohou být rozsáhlé parky s fontánami, hvězdárna, planetárium, botanická zahrada, zřícenina hradu Doubravka nad městem a další. K relaxaci slouží Aquacentrum s termální vodou a venkovním sluněním. Pro milovníky koupání a vodních sportů je ideální lom Barbora, v jehož sousedství bylo vybudováno golfové hřiště. Po celý rok je možné hrát tenis a squash. V zimních měsících mohou zájemci o lyžování využít upravené běžecké a sjezdové tratě v Krušných horách.

Lázně Teplice v Čechách - Výlety do okolí…

Duchcov - Zámek, ve kterém strávil poslední roky svého života známý dobyvatel ženských srdcí, spisovatel a milovník dobrodružství Giacomo Casanova. Známý dvůr zdobí nádherné sochy Matyáše Bernarda Brauna.

Dubí - Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, postavený v roce 1906 v benátském stylu podle projektu italského architekta Pietra Biagilia, je jediná stavba svého druhu ve střední Evropě.

Bílina - Archeologické vykopávky – opevnění z doby Přemyslovců.

Chlumec - Památník, postavený v roce 1913 na památku vítězství spojenců rusko-česko-rakouských vojsk nad Napoleonem v bitvě, která se odehrála v srpnu 1813 nedaleko od tohoto zámečku.

Zámek Teplice - Na nádvoří mohou návštěvníci vidět základ baziliky starověkého kláštera a románského sklepa. Zámek byl postaven v období obrození a později doplněn některými prvky baroka a neoklasiky.

Ubytování Lázně Teplice v Čechách

Další ubytování Lázně Teplice v Čechách