Lázně Jeseník

Lázně, kde voda dělá zázraky…
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník
 • Lázně JeseníkLázně Jeseník

Lázně Jeseník

Lázně Jeseník, ležící na severozápadě Moravy, může právem nazývat perlou jesenických hor. V jejich okolí vyvěrá z nitra země okolo 80 pramenů velmi kvalitní horské vody, přičemž každý z nich má své jedinečné složení a originalitu, která je podtržena osobitým názvem. Procházka po krásných stezkách vedoucích k nim je jednou z nejpopulárnějších aktivit místních obyvatel i návštěvníků jesenických lázní, v nichž panuje nádherné počasí v kteroukoliv roční dobu. Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně Vincenzi Priessnitzovi. Vincenz Priessnitz, místní lidový léčitel nazývaný „vodní lékař“, založil první vodoléčebné centrum a hydroterapeutický institut na světě. Díky tomu se Jeseník proslavil jako „kolébka současné balneologie“.

Ubytování Lázně Jeseník


Lázně Jeseník – Historie

Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně Vincenzi Priessnitzovi. Byl to člověk, podle jehož vzoru vyrostly desítky vodoléčebných ústavů po celé Evropě. Narodil se 4. října 1799 jako šesté dítě chalupníka Jana Františka a Marie Terezie Evy Priessnitzových v malé osadě Gräfenbergu vzdálené 2 km od Frývaldova (Jeseník).

Již ve 12 letech byl nucen po otci převzít hospodářství, tudíž mu logicky zbývalo málo času na školu. Jeho školou se stala příroda, kterou velmi pozorně pozoroval. Seznámil se s podivu¬hodnými účinky vody - to když tajně pozoroval, jak si zraněný srnec vyléčil poraněný běhák koupelemi v lesní studánce. Priessnitz měl intuici, mimořádné pozorovací schopnosti a paměť, navíc uváděl své myšlenky do praxe ve správnou dobu a na správném místě.

První praktické zkušenosti léčivých účinků studené vody získával na sobě. V 16 letech spadl Vincenz pod plně naložený koňský povoz a kola mu přejela hrudník. Přivolaný ranhojič prohlásil zranění za smrtelné, v lepším případě prý z mladíka zůstane mrzák. Vincenz však opět vsadil na vodu. Léčení sice trvalo rok, ale na konci byl Vincenz zdráv. Zpráva o tomto "zázraku" se rychle rozkřikla. Na Gräfenberg začali přicházet lidé z blízkého, později vzdáleného okolí a prosili o pomoc. Priessnitz pomoc neodmítal - napravoval vykloubené ruce a nohy, krevní výrony a zlomeniny, později i revmatismus, dnu, chronickou zácpu, nemoci jater a žaludku. Pověst o jeho nové léčebné metodě a jejích výsledcích se rozletěla do světa.

"Vodní doktor" jesenických hor měl stále více příznivců, ale i nepřátel v řadách závistivých lidí a lékařů. V r. 1822 dal přestavět svůj původně dřevěný rodný dům v prostornější kamenný dům se speciálními prostorami určenými pro léčení. Tento dům se tak stal prvním vodoléčebným ústavem na světě. Okolní lékaři rozpoutali proti laickému a "nevědeckému" způsobu léčení hysterickou kampaň. Byly podávány proti němu žaloby. Tuto pro Vincenze Priessnitze velmi těžkou situaci pomohla rozuzlit württemberská vláda, která se rozhodla zřídit ve své zemi léčebný ústav podle Priessnitzova vzoru a požádala panovnický dvůr ve Vídni o dobrozdání. Na základě tohoto dobrozdání bylo v r. 1838 konečně vydáno povolení k definitivnímu provozu lázní.

Priessnitz ještě téhož roku zahájil výstavbu nového velkého léčebného domu. Rok 1839 byl nesporným vrcholem lázeňského provozu Priessnitzovy éry. Na Gräfenbergu se léčilo přes 1.500 pacientů a přijelo i 120 lékařů z celé Evropy, aby tu studovali Priessnitzovy léčebné metody a podle jejich vzoru pak doma založili vodoléčebné lázně.

Rozvoj lázní

Po smrti V. Priessnitze se stal, na přání vdovy Žofie Priessnitzové, jeho důstojným pokračovatelem doktor Josef Schindler (1814-1890), vynikající lékař a majitel vodoléčebného ústavu, zřízeného podle Priessnitzova vzoru jako první v Čechách v Potočné v Jizerských horách.

V roce 1853 převzal lázně Gräfenberg a stál v jejich čele 38 let. Protože se vedení tak rozsáhlého ústavu ukázalo být nad síly jediného člověka, vzniklo brzy lázeňské kuratorium, které vedl Dr. Schindler a čtyři Priessnitzovi dědici. Původní Priessnitzovy metody byly doplňovány o vědecké poznatky, o hlediska moderní medicíny, především fyziologie a patologické anatomie. Za působení Dr. Schindlera na Gräfenbergu vyrostly další lázeňské budovy.

Světové úrovně dosáhl Gräfenberg pod vedením primáře dr. Josefa Reinholda (1885-1947), skvělého psychiatra a psychologa, který dokázal spojit Priessnitzův odkaz s nejnovějšími vědeckými poznatky. Zavedl zde léčení neuróz všeho druhu a pod jeho vedením vyrostl tento ústav ve světoznámé psychiatrické a neurologické pracoviště s výbornými diagnostickými a léčebnými postupy. V té době přijížděla do lázní především bohatá klientela z řady států Evropy, ale i z USA a Kanady. V r. 1938 byl dr. Reinhold nucen z rasových důvodů emigrovat do Polska, kde byl později zatčen a uvězněn v koncentračním táboře. Tam jako zázrakem přežil, v r. 1946 se vrátil do Lázní Jeseník a provozoval tu praxi až do své náhlé smrti v r. 1947.

V létech 1938 až 1945 byla lázeňská zařízení využívána pro rehabilitaci raněných německých vojáků, později byla část objektů zabrána pro děti z bombardovaných německých měst.

Po roce 1945 byla budoucnost lázní nejasná. Postupně se dařilo na Gräfenbergu dále provozovat lázeňství, přičemž byla léčba zaměřena na neuropsychiatrická onemocnění, v menší míře i na odstraňování následků otrav těžkými kovy a hlavně na nemoci cest dýchacích. V 80. letech se v Lázních Jeseník léčilo v průměru 8 000 pacientů ročně.Lázně Jeseník - Lázeňství a relaxace… Priessnitzova metoda

Na základě dochovaných archivních materiálů jsou do současné doby používány některé původní metody Vincenze Priessnitz, jejichž účinek je historicky ověřen.

Priessnitzovy venkovní koupele dolních končetin

Jedná se o historicky prověřenou cennou proceduru ku zlepšení prokrvení nejen dolních končetin, ale cestou reflexů se zlepšuje prokrvení hlavy, krku a horní poloviny těla, proto pravidelná denní čapí chůze v bazénku s přírodní protékající chladnou vodou o teplotě 8 °C až 15 °C vede k zlepšení funkce srdce, cév, k zvýšení odolnosti proti infekcím, proti fyzickým i psychickým stresům. Mírná fyzická aktivita chůzí v mírně zvlněném terénu je nutná pro předchozí předehřátí organizmu před koupelí, po koupeli je důležitá frotáž a chůze v terénu.

Priessnitzovy venkovní koupele horních končetin

Ponoření horních končetin do mělkého bazénku s protékajícím chladným přírodním pramínkem vody o teplotě 8 - 15 °C, prováděné denně, vede k vymizení migrén a nespavosti, zklidňuje rychlou frekvenci srdečního tepu u srdečních potíží a u poruch funkce štítné žlázy, zmírňuje alergické projevy a zlepšuje dýchání. Koupel zlepšuje místní prokrvení horních končetin a cestou reflexů zvyšuje prokrvení hrudníku, krku a hlavy.

Priessnitzova pololázeň jednofázová a dvoufázová

Jde o složitou proceduru s kombinací vodoléčby, zábalů, polevů a kartáčování kůže. Klient se nejdříve krátce předehřeje teplou vodou ve sprše, následuje celotělový ovin mokrým studeným prostěradlem s klidným ležením v zábalu, po prohřátí a zpocení následuje polokoupel v 35 °C teplé vodě s kartáčováním a polevy šíje, zad a končetin chladnou vodou.

Léčebné metody

Kromě studených obkladů, mokrých zábalů a omývání postižených míst houbou uplatňoval při svém léčení i další, do té doby nepoužívané metody, k nimž patřila zejména potná kůra, po níž se propocený pacient na krátkou chvíli ponořil do kádě se studenou vodou. Léčebné procedury doplňovala i pracovní terapie spojená s tělesnou námahou, pravidelná životo¬správa a dostatek spánku.

Lázně Jeseník – Lázeňské město Jeseník…

Odpověď na tuto otázku zní „ANO“, ale

Město Jeseník leží v samém srdci hor, v krajině plné přírodního bohatství, zeleně a ticha, v krajině pramenů léčivé vody a čistého vzduchu.

Jeseník proslul svými lázněmi, pojmenovanými podle slavného rodáka a zakladatele moderní vodoléčby Vincenze Priessnitze. Lázeňské město Jeseník má téměř 800 let dlouhou, bohatou a zajímavou historii. K ní patří například památkové objekty Vodní tvrz a Katovna, nechvalně známé čarodějnické procesy, tradiční těžba a zpracování drahých kovů a kamene nebo výroba textilu. Lázeňské město Jeseník je také moderním sídlem a centrem zdejšího regionu. V posledních 20 letech rozkvetlo novými stavbami, zářivými omítkami, zelení a čistotou.

Současný Jeseník nabízí svým návštěvníkům kvalitní služby, ubytování na evropské úrovni a široké možnosti kulturního a sportovního vyžití, zejména v oblasti turistiky a lyžování.

Lázně Jeseník - Léčení a procedury

Hydromasážní vana, aromamasáž, masáž Ayus lomi, energetická masáž hlavy, medová masáž, čokoládová masáž, koupel s aromatickým olejem, koupel rašelinová s maskou na obličej, vířivá koupel horních končetin, vířívá koupel dolních končetin, koupel s květy růže, koupel s vinným extraktem, koupel s pivním extraktem, koupel vířivá s jodobromovou solí, Shia-tsu, thajská masáž nohou, masáž dle Penzella, karbondioxydová terapie, vyhlazování vrásek výplňovými materiály, revitalizační peeling, bazén s vířivkou, solárium, vibrosauna, saunový svět, whirlpool, celotělový zábal Marine Essence, aromatický tělový zábal s mořskými řasami, anticelulitidní zábal GERnétic, zeštíhlující zábal GERnétic, medovo – mléčný zábal BIODROGA, kůra na ošetření poprsí, ošetření pokožky dekoltu, klasická masáž částečná, celková masáž, reflexní masáž plosky nohy, lymfodrenáž ruční částečná, lymfodrenáž ruční celotělová, parafínový zábal, rašelinový zábal, zábal z jílu, koupel se solí z Mrtvého moře, koupel pěnivá s rašelinovým extraktem, koupel perličková s bylinkami, koupel bylinná Herbaden, koupel perličková, přístrojová lymfodrenáž, ...

Kompletní přehled lázeňských procedur s popisem naleznete na stránce Lázeňské procedury

Lázně Jeseník – Přírodní léčivé zdroje

Klimatické lázně.

Lázně Jeseník – Léčebné indikace

Nemoci horních i dolních cest dýchacích, oběhového ústrojí, poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci pohybového ústrojí, duševní poruchy, nemoci kožní a ženské, v posledních letech převážně preventivní relaxačně rehabilitační a ozdravné pobyty pro načerpání fyzických i duševních sil.

Lázně Jeseník - Volný čas…

Lázně Jeseník nabízejí návštěvníkům tenisové kurty, hřiště na minigolf, bazén s vířivkou, protiproudem a vodopádem, nízké lanové aktivity, volejbalové a nohejbalové hřiště, dětská hřiště s multifunkční herní sestavou. Návštěvníci mohou využít velmi dobrých podmínek pro pěší turistiku a nordic walking nebo projížďky na kole či terénních koloběžkách. V zimě je zde ideální místo pro běžecké i sjezdové lyžování a bruslení na umělém kluzišti.

Lázně Jeseník - Výlety do okolí…

Rejvíz - označovaný znalci jako nejkouzelnější lokalita v Jeseníkách je ideálním místem pro Vaši klidnou dovolenou. Horská osada s cca 75 stálými obyvateli ležící na náhorní plošině uprostřed hlubokých lesů je velmi vhodná pro cykloturistiku, turistiku, běžky, procházky, houbaření.

Praděd - nejvyšší hora Moravy a Slezska (1492 m) je svou majestátností symbolem Jeseníků i celého kraje. Na jejím vrcholu byla roku 1912 vybudována rozhledna, která však byla roku 1959 odstraněna. Po roku 1970 na jejím místě vyrostla televizní věž vysoká 145 m s vysílačem, rozhlednou ve výšce 40 m a restaurací. Při příznivých podmínkách lze z rozhledny spatřit Beskydy, Krkonoše, polské roviny i Vysoké Tatry.

Zámek Jánský Vrch - Národní kulturní památka zámek Jánský Vrch se nachází v nejsevernějším výběžku olomouckého kraje při hranicích s Polskem. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem a tvoří přirozenou dimunantu Javorníku i celé rovině v okolí polských měst Paczkowa, Otmuchowa a Nisy. Historie zámku je spojena biskupstvím v polské Vratislavi, které objekt a s ním i celé Jesenicko vlastnilo od roku 1348. K zestátnění objetu došlo v roce 1984 a nyní zámek spravuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci.

Jeskyně Na Pomezí - V krystalických vápencích jsou vyvinuty jeskyně, známé od roku 1936, které byly zpřístupněny v roce 1950. Přístupné jeskyně s délkou 410 metrů vynikají bohatou krápníkovou výzdobou s jezírky. Sintr se v nich stále tvoří. Jsou to největší a nejnavštěvovanější jeskyně tzv. Jesenického krasu.

Červenohorské sedlo - Červenohorské sedlo je jedno z nejvýznamnějších turistických, lyžařských a rekreačních středisek oblasti Hrubého Jeseníku. Nachází se ve výšce 1013 m. Roku 1935 zde byla Klubem českých turistů zbudována turistická chata, která slouží dodnes. Původní zájezdní hostinec sloužil k odpočinku nejen poště a formanům, ale i prvním turistům.

Ruční papírna Velké Losiny - Velké Losiny jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického podhůří. Jsou známé nejen svou bohatou historií, ale i řadou cenných kulturních památek. Zcela právem k nim náleží také velkolosinská ruční papírna.

Ubytování Lázně Jeseník

Další ubytování Lázně Jeseník