Nejčastější dotazy

Proč rezervovat pobyt přes informační portál LázněInfo.cz ...

Proč rezervovat pobyt přes informační portál LázněInfo.cz, když si mohu přímo zavolat do vybraného hotelu nebo penzionu a pobyt dohodnout?

Pobyty přes LázněInfo.cz přináší tyto nesporné výhody:

Samozřejmě nikdy není pobyt přes LázněInfo.cz dražší než pobyt sjednaný přímo s ubytovacím zařízením.

Za každou realizovanou objednávku získáte kupón na slevu pro další objednávky ubytování a pro lázeňské pobyty Tento kupón můžete použít vy nebo jej můžete předat jakékoliv třetí osobě.

Pomůžeme Vám najít ideální pobyt a vyřešit vše k Vaší spokojenosti. Můžete využít našeho zákaznického servisu - „LazněInfo šetří Váš čas“.

Co bude následovat po odeslání objednávkového formuláře?

Naše operátorky Vás budou telefonicky kontaktovat za účelem potvrzení rezervace a dohodnutí platebních podmínek.

Za jak dlouho vyřídíte moji objednávku?

V případě, že objednávku zadáte do 20:45, bude vyřízena tentýž den a urgentní objednávky jsou vyřizovány zpravidla ihned.

Je po odeslání vyplněného objednávkového formuláře objednávka závazná?

Ne. Před zaplacením můžete objednávku kdykoliv zrušit.

Kde a jak budu platit za pobyt?

Za pobyt budete platit provozovateli rezervačního systému ještě před nástupem k pobytu. Po zadání a potvrzení objednávky obdržíte výzvu k platbě. Platbu je možné provést platební kartou, bankovním převodem nebo internetovým bankovnictvím.

Z důvodu brzkého termínu nástupu k pobytu již nemohu stihnout provést platbu předem.

Můžete však provést platbu předem i těsně před nástupem. Stačí e-mailem zaslat důvěryhodné potvrzení o platbě (např. snímek obrazovky internetového bankovnictví, kopie potvrzeného příkazu). Při platbě z účtu ČSOB nebo Raiffeisenbank Vaši platbu zaregistrujeme okamžitě a potvrzení není nutné stejně jako při platbě kartou. Po zaplacení obdržíte e-mailem potvrzení o platbě a poukaz na pobyt (voucher), které si vytiskněte. Při nástupu k pobytu tento poukaz (voucher) předložte na recepci.

Je možné zaplatit až v hotelu?

Ano, je možná i tato varianta, ale přicházíte o výhody plynoucí z platby předem (slevový kupón a v některých případech i o zvýhodněnou cenu).

V případě, že budu chtít přiobjednat další služby např. oběd, večeři, parkování masáž apod., budu tyto služby hradit také Vám?

Zpravidla Vám tyto služby zajistíme a hradit je budete přímo v ubytovacím zařízení.

Pokud zaplatím pobyt dopředu a následně zjistím, že potřebuji objednávku zrušit, vrátíte mně zaplacené peníze?

Oznámíte-li nám zrušení objednávky minimálně 7 dní před nástupem, ve většině případů obdržíte platbu zpět poníženou o 10% stornopoplatky. V ostatních případech se stornopoplatky řídí dle obchodních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Provozovatel portálu Spa.cz – společnost HOTEL.CZ a.s. se sídlem Žitná 52, 120 00, Praha 2. Korespondenční adresa: Řeznická 7, 460 01 Liberec, telefon 222 539 539 / 222 539 539, email: info@hotel.cz.

1.2. Ubytovací zařízení – vlastník/nájemce ubytovacích prostor, poskytující Zákazníkovi služby podle Objednávky uzavřené mezi Provozovatelem portálu Spa.cz a Zákazníkem.

1.3. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si wellness, lázeňské pobyty či další služby nabízené v Ubytovacích zařízení

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem portálu Spa.cz a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování prodeje wellness a lázeňských pobytů či dalších služeb, nabízejících Ubytovacím zařízením a mezi Provozovatelem Spa.cz a Zákazníkem při objednání wellness a lázeňských pobytů či dalších služeb, nabízejících Ubytovacím zařízením.

2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem portálu Spa.cz a Ubytovacím zařízením se dále vedle těchto VOP a aktuálně platného ceníku Ubytovacího zařízení ( dále jen „Ceník“ ) řídí smlouvou o zprostředkování, smluvní vztah mezi Provozovatelem Spa.cz a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným „Ceníkem“ a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.spa.cz.

2.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání
Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním poptávkového formuláře. Provozovatel portálu Spa.cz ověří u Ubytovacího zařízení volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně pobytu pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení objednávky Zákazníkem a současně s úhradou ceny služby.

4.2. Cena služby
Cena služby je určována Ubytovacím zařízením, Provozovatel portálu Spa.cz cenu služby nenavyšuje. Cena je závislá na vybraném balíčku, termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v poptávce. Poskytovatel před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně, po jejím odsouhlasení a uhrazení na účet Poskytovatele dojde k závazné objednávce služeb.

4.3. Platební podmínky
Platba za objednané služby se provádí před nástupem na pobyt. Poskytovatel vyzve Zákazníka k úhradě objednávky. Úhrada je možná převodem nebo složením hotovosti na účet Poskytovatele číslo 43-2897810217/0100, vedený u Komerční banky. Úhradu je možné provést i dalšími online prostředky pomocí platebního systému PayU (kreditní a debetní karta, eKonto apod.).

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. V případě zrušení Objednávky zákazníkem jsou uplatněny následující storno - podmínky:

• 20% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky kdykoliv po úhradě platby za pobyt nebo její zálohy až do 36 dne před datem nástupu, minimálně však 500,- Kč.

• 50% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 35 do 11 dnů před datem nástupu, minimálně však 500,- Kč.

• 80% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 10 do 4 dnů před datem nástupu, minimálně však 500,- Kč.

• 100% celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 3 dnů před datem nástupu, v případě nenastoupení pobytu, či v případě přerušení pobytu, minimálně však 500,- Kč.


5.2. Storno podmínky pro vydané dárkové poukazy:

1. Po vystavení je dárkový poukaz nepřenosný a může s ním nakládat jen osoba, na jejíž jméno byl vystaven. Pro případné změny na „DP” nás kontaktujte.

2. „DP” lze použít jen k výběru lázeňského, nebo wellness balíčku z aktuální nabídky na stránkách www.spa.cz., dle volných kapacit zařízení.

3. Platnost „DP” je omezena na jeden kalendářní rok.

4. „DP” je po vystavení nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

5. Pokud je cena lázeňského pobytu vyšší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v ceně je možno doplatit. V případě, že je cena lázeňského balíčku nižší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v hodnotě se neproplácí.


5.3. Reklamace

1. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením se provádí přímo v Ubytovacím zařízení

2. Reklamace služeb Poskytovatele je možná písemně elektronicky na emailové adrese reklamace@spa.cz nebo korespondenčně na adrese HOTEL.CZ a.s., Řeznická 7, 460 01 Liberec

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Zpracování osobních údajů

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel portálu Spa.cz je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Pokud Zákazník vysloví souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat.

6.2. Nahrávání telefonických hovorů

Zákazník souhlasí s tím, že jsou všechny hovory na linku +420 483 515 290, +420 483 515 290 nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a zaznamenání vyjádření souhlasu Zákazníka s podmínkami a potvrzení Objednávky s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s pracovníkem provozovatele Portálu Spa.cz.

7. Platnost a účinnost

7.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2010. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

7.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Provozovatele portálu Spa.cz a je zveřejněno na webových stránkách provozovatele www.spa.cz.

7.3. V případě rozporu jazykových verzí těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost Všeobecné obchodní podmínky v českém jazyce.